Nasjonalbiblioteket og foto.no er også med!

Større, sterkere og mer interessant enn noen gang. Slik kan man oppsummere den nye arrangørstrukturen til Nasjonal Fotovandring.

Japan Photo har nå tre gode nasjonale partnere på plass – som utfyller hverandre på en svært god måte. Les mer på foto.no

Comments are closed.