Innsending av bilder, juryering etc…

Det er ingen hemmelighet at konkurransen er en svært viktig del av Nasjonal Fotovandring, selv om arrangementet etter hvert har blitt så mye mer.

I år valgte vi å avslutte samarbeidet med akam.no som bl.a. teknisk partner på innsending av bilder og håndtering av disse. Som tidligere fortalt lå det ingen dramatikk i dette,  vi hadde tre år med godt samarbeid og er fortsatt gode venner.

Vi er også svært glade for at vi har fått foto.no med som partnere i Nasjonal Fotovandring. De har vært en viktig kilde til kunnskap, inspirasjon og temperatur lengre enn hva de fleste av dere har eid og brukt et digitalt kamera – de har faktisk vært på nett siden 1996!

innsending

Med foto.no kommer også en litt mer avansert innsending av bilder. Merk at vi sier avansert – ikke vanskelig! Følg oppskriften – og det vil gå smertefritt. Vi har akkurat testet innsendingen her på kontoret – og det fungerer supert.

I år må du registrere deg som konkurransedeltager på foto.no ved innsending av bilder. Er du registrert som bruker av foto.no fra før – bruker du bare denne informasjonen, og linker den opp til registrering. Det er flere gode grunner til at vi gjør det på denne måten. For deg som konkurransedeltager er den mest åpenbare grunnen at du nå kan logge inn og se bildene du har lastet opp – og ikke minst, angre eller endre bilder helt frem til innleveringsfristen. Det har også noen tekniske fordeler i forhold til sortering av deltagere, anonymisering av bidrag etc.

Kort fortalt:

1) Registrer deg som konkurransedeltager. Da trenger du det deltagernummeret som står på deltagerbeviset ditt. De to første siffer er by-ID, du velger riktig by fra rullemenyen – og trenger da bare taste inn de tre siste siffer etter bindestreket.

2) last opp inntil tre bilder til hovedkonkurransen «Min lørdag» og/eller tre bilder til bonusoppdraget «Ta en Wilse».

3) -Ferdig!

Registrering og innsending av bilder skjer på www.foto.no/nasjonalfotovandring

Skulle du få problemer av noe slag – ta kontakt med oss. Alle henvendelser som er gjort før innsendingsfristen er ute, vil bli tatt hånd om – og forsøkt løst!

Generelle henvendelser om fotovandringen og konkurransen: fotovandring@japanphoto.no

Tekniske spørsmål og eventuelle problemer ved opplasting av bilder:
david@foto.no

Les konkurransereglene (i toppmenyen på denne side) før du kontakter oss med generelle spørsmål!

premieoverrekkelse

 

Relativt fornøyd vinner i 2014, Ola Gamst Sæther. Prosjektleder i Japan Photo, Morten Reiten til venstre.

 

Hva skjer videre?

Innsendingsfristen er onsdag 16. september ved midnatt – gjelder begge konkurransene.

Hovedkonkurransen Min Lørdag har jury-frist søndag 4. oktober. Det betyr at lokale vinnere vil bli kåret senest søndag 4. oktober – og kontaktet/publisert senest påfølgende uke.

Nasjonalt jurymøte er berammet til uke 42 (12.-16. oktober). Vinnere kontaktes og publiseres umiddelbart etter at den nasjonale juryen har hatt sitt møte. Nasjonal Jury består av representanter fra Japan Photo, Preus museum, foto.no, Nasjonalbiblioteket m.fl.

Premier vil bli sendt ut i månedsskiftet oktober/november. Alle vinnere blir kontaktet.

premiebord

Måtte den beste vinne! Nasjonal førstepremie er fritt valg av fotoutstyr til en verdi av 30.000,-

 

Det vil fra januar 2016 og frem mot neste års fotovandring bli jobbet fortløpende med produksjon av fotobok, utstillinger etc.

Bonus-oppdraget «Ta en Wilse» kårer 15 vinnere som får praktboken om Wilse. Boken er planlagt utgitt før jul i 2015, vinnerne offentliggjøres og kontaktes.

Lykke til, både med fotovandring og påfølgende konkurranse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.