Årets tema: Min lørdag

Årets tema er noe annerledes enn temaene fra 2013 (Tett på) og 2014 (Kontraster) fordi det i større grad fokuserer på bildets innhold – og i mindre grad kan løses ”bare” ved teknisk forståelse. Dette vil forhåpentligvis utfordre og engasjere på en positiv måte. Vi ønsker å inspirere deltagerne til å komme et skritt videre – både i egen fotografering og i den kreative prosessen med å sette ideer ut i livet.  Vi håper årets tema både oppleves som en fornying – samtidig som det tar vare på bredden av fotografene i Nasjonal Fotovandring.

22_22329_angelica-kaberis_angelica1st-at-hotmail-com_freia

Foto: Angelica Kaberis (Deltager 2014, Oslo)

Vi vet av erfaring at mange har brukt store deler av lørdagen til å jobbe med temaet under de foregående fotovandringene – og vi ønsker å oppmuntre til enda mer aktiv bruk av de 24 timene man kan fotografere som deltager i Nasjonal Fotovandring. Oppslutningen på de organiserte delene av programmet har alltid vært god, og det er ingen grunn til å tro at dette vil svekkes i år.

Min lørdag er et stort og åpent tema. Vi aksepterer som vanlig vide tolkninger. Bildene må være tatt i tidsrommet kl 00-24 lørdag 12. september. Det kreves at deltagere har betalt startkontingent og er registrert hos lokal arrangør.

Rune Helliesen

Foto: Rune Helliesen (Deltager 2014, Sandnes)

Min lørdag kan tolkes i mange former. Noen vil umiddelbart tenke en reportasjeform – hvor man følger en eller flere personer i løpet av en aktivitet eller hendelse, og jakter på øyeblikket og uttrykket som virkelig sier ”Dette er min lørdag!” Andre vil vandre gatelangs med gatefotoets spontanitet som drivkraft – for å se hva som dukker opp. For noen er jakten på det kunstneriske, frie og abstrakte riktig fremgangsmåte – hvordan kan temaet tolkes overraskende og kreativt? Noen vil helt sikkert finne subjektive måter – hvor fotografen er jeg-personen som formidler hva man selv legger i begrepet Min lørdag. I tillegg kommer selvsagt alle andre mer eller mindre åpenbare innfallsvinkler – som ikke er nevnt her. Alle stilarter, det være seg dokumentarfoto, portrett, gatefoto, fiksjon eller kunstfoto er tillatt.  Alle juryer stiller med åpne sinn – og er ikke instruert på forhånd om hva som er innenfor/utenfor temaet.

nr2_04_4251_helge-utne_helge-utne-at-gmail-com_nasjonal-fotovandring-2014-foto-helge-utne.1000x1505!

Foto: Helge Utne (Deltager 2014 Bergen)

Ved valg av akkurat dette temaet ønsker vi også å styrke samtidsdokumentasjonen i Nasjonal Fotovandring – og dermed øke verdien i innsendte bidrag som tidsbilder som kan ha betydelig verdi for våre etterkommere. Dette kan styrke arrangementets posisjon og betydning, slik at det oppleves som viktig også utenfor vårt vanlige nedslagsfelt.

09_065_christian-stranger-johannessen_cstrangerj-at-yahoo-no_csj-img-1765.1000x666!

Foto: Christian Stranger-Johannessen (Deltager 2014 Trondheim)

På vegne av arrangørene håper vi temaet vil bli tatt godt i mot – og at det setter i gang tankeprosesser og kreativ planlegging hos alle deltagere. Vi oppfordrer alle til å slutte opp om sine lokale arrangementer – som vanlig blir det byvandring kl 11-14, mange steder med inspirasjon/kreative inputs før/etter og sosiale samlinger for de som måtte ønske dette.

Vi sees lørdag 12. september!

2 comments

  1. […] og er registrert hos lokal arrangør, for vår det blir det utenfor Japan Photo i Nedre Storgate. Les mer om temaet herPosterVi gjør det vi kan for å finne på noe nytt hvert år til det lokale arrangementet. I år […]

  2. […] og er registrert hos lokal arrangør, for vår det blir det utenfor Japan Photo i Nedre Storgate. Les mer om temaet herPosterVi gjør det vi kan for å finne på noe nytt hvert år til det lokale arrangementet. I år […]