** Konkurransen

Konkurranseregler 2015:

1) Alle deltagere i Nasjonal Fotovandring som har betalt startkontigent og fått utlevert deltagerbevis/deltagernummer kan sende inn bilder til konkurransedelen av Nasjonal Fotovandring med sin tolkning av årets tema – Min lørdag. Startkontigenten er 100 kroner pr deltager – som i sin helhet går til den lokale foto/kameraklubb som er medarrangør.

Deltagelse i Nasjonal Fotovandring gir også mulighet til å sende inn bilder til bonus-oppdraget «Ta en Wilse» som har egen innsending, juryering og premiering i regi av Nasjonalbiblioteket.

2) Registrering/betaling er ikke personlig – man kan, om man er forhindret fra å møte på oppmøtestedet til registrering – sende en annen som ordner betaling på vegne av deltager, mottar startnummer og videreformidler dette til deltager.

3) Innsendte bilder SKAL være tatt mellom kl 00 og kl 24 lørdag 12. september. Det aksepteres at innsendte bilder er tatt utenfor det organiserte opplegget til Nasjonal Fotovandring – så lenge deltageren har betalt startkontigent. Alle innsendte bilder skal være tatt innenfor Norges grenser – Svalbard inkludert. Bilder til hovedkonkurransen sendes inn via en tjeneste satt opp av foto.no. Se deltagerbevis for detaljer.

4) Ansatte i Japan Photo kan ikke delta i konkurransen.

5) Det er ingen aldersgrense i konkurransen – og det skilles ikke mellom amatører og profesjonelle.

6) Hver deltager kan sende inn inntil 3 bilder til hovedkonkurransen, og 3 bilder til bonus-oppdraget.

7) Innsendte bilder skal være i JPEG-format. Det oppfordres til å sende inn bilder i god oppløsning – da en del bidrag vil bli trykket / publisert.

8) Det er ingen restriksjoner på etterbehandling eller beskjæring av innsendte bidrag.

9) Innsendte bilder skal ikke være utstyrt med ramme, signatur eller vannmerke.

10) Det er fotografens ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra personer eller annet som kan innebære restriksjoner for publisering. Ved innsending av bidrag til konkurransen forutsettes det fra arrangørenes side at eventuelle slike tillatelser er gitt.

11) Ved innsending av bilder aksepterer fotografen at innsendte bilder fritt kan benyttes i våre bøker knyttet til Nasjonal Fotovandring 2015, og at innsendte bilder kan vises på trykk og i elektroniske medier av Japan Photo og våre samarbeidspartnere i saker tilknyttet Nasjonal Fotovandring. Bilder kan også bli brukt i utstillinger og materiell som har til formål å presentere Nasjonal Fotovandring for publikum. Det er en intensjon at innsendt materiale på sikt vil gjøres tilgjengelig og søkbart i Nasjonalbibliotekets databaser.

12) Fra og med 2015 vil Nasjonalbiblioteket forvalte de innsendte bidragene for ettertiden. Nasjonalbiblioteket har mulighet til å vise og/eller publisere bilder vederlagsfritt i egnede fora. Fotografens navn skal alltid følge bildene. Det er en intensjon at bildene på sikt skal gjøres søkbare i nasjonalbibliotekets databaser.  Bildene skal ikke selges eller aktivt distribueres til tredjepart* uten fotografens samtykke. Nasjonalbiblioteket har likevel mulighet til å bruke innsamlet materiale i alle egne kanaler – være seg på trykk eller i elektronisk offentliggjøring. *Med tredjepart menes andre profesjonelle eller kommersielle aktører.

13) Bøker med bilder fra Nasjonal Fotovandring vil bli gitt bort som gaver, premier eller representasjon – og vil kunne kjøpes hos Japan Photos nettbutikk til selvkost.

14) Alle bilder som blir publisert vil bli kreditert fotografen med fornavn/etternavn.

15) Fotografen eier selv rettigheten til sine bilder. Japan Photo og andre samarbeidspartnere kan ikke bruke bilder fra konkurransen til andre formål enn hva som er beskrevet over. Annen bruk må avtales særskilt.

16) Siste frist for innsending av bilder til konkurransen er onsdag 16. september kl 24.00. Bildene skal leveres elektronisk ved opplasting/overføring til nettadresse som står på deltagerbeviset du får utlevert ved oppmøte.

17) Lokale juryer bedømmer innsendte bidrag senest 4. oktober. Den nasjonale juryen er berammet til uke 42 (12.-16. oktober).

18) Medlemmer i lokale fotoklubber kan delta i konkurransen, selv om klubben står som arrangør. Juryens medlemmer kan ikke levere bilder til konkurransen.

19) Hovedkonkurransen har totalt 126 premier levert av Japan Photo, med en samlet verdi på 187.000 kroner. Det kåres 6 lokale vinnere i hver av de 20 deltagerbyene – samt 6 nasjonale vinnere. I tillegg kåres 15 vinnere fra bonusoppdraget, som får hver sin bokpremie levert av Nasjonalbiblioteket med en verdi på ca 500 kroner pr premie. Det forventes også noen lokale ekstrapremier flere steder.

Innsendte bidrag som bryter med reglene over vil kunne bli tatt ut av konkurransen.